מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר ובמערכת השותפים

תקנון שימוש באתר ומדיניות הפרטיות במערכת שותפים של ״טודובום״:

 1. ברוכים הבאים אל האתר שמייצג את רשת השותפים ׳טודובום׳, אתר אינטרנט ומערכת שותפים המיועדת לחבר בין ספקים (להלן : "מציעים") לבין משווקים עצמאיים (להלן : "משווקים" ).
 2. טודובום (להלן “החברה”) בונה ומפעילה אתר מכירות ללקוחות (B2B) במרשתת, כתובות האתרים הינם:

  https://todoboom.com (להלן “האתר”).

  http://todoboom.co.il (להלן “האתר”).

  http://todoboom.net (להלן “האתר”).

 3. האתר מאפשר ליחידים ותאגידים להציע מוצרי שירות או צריכה לשווק ולמכור שירותים מצד אחד ולמשווקים עצמאים להפיץ פרסומים ברחבי המרשתת ( אינטרנט ) לייצר לקוחות מתעניינים (להלן : לידים) ולהרוויח עמלות , תוך שימוש בטכנולוגיות הייחודיות והמתקדמות באתר.
 4. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש בעיון לפני גישה ושימוש באתרינו. תנאי השימוש שלהלן מנהלים ומפקחים על שימושך באת todoboom.co.il ו ו/או באתר www.todoboom.net ו/או באתר todoboom.com ובכל סאב דומיין של אתרים אלו.
 5. התוכן וכל השירותים הזמינים באתר או באמצעותו. האתר הינו בבעלותה של טודובום ישראל בע"מ והמשך השימוש שלך מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי שימוש אלה.
 6. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר באופן מידי.
 7. אנו עשויים לבחון/לשנות הסכם זה באופן חלקי או מלא בכל עת שאנו רואים למתאימה ללא הודעה מוקדמת. אנו נאסוף מידע על שימושך ב- todoboom.co.il ו/או באתר todoboom.net ו/או באתר todoboom.com ובכל סאב דומיין של אתרים אלו. לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים כאלה. הגרסה העדכנית ביותר תמיד תפורסם בחלק העליון של דף זה בכל עת בה אנו בוחנים/משנים את התנאים.

מונחים, תנאי שימוש והגבלות סקירה

 1. יחיד או תאגיד אשר נרשם לשימוש בשירותי האתר כמציע מוצר או שירות ייקרא להלן “המציע”.
 2. יחיד או תאגיד אשר נרשם לשימוש בשירותי האתר לצורך שווק וייצור הכנסות ורווחים יקרא להלן “המשווק”.
 3. יחיד אשר השאיר את פרטיו והתעניין לגבי שירות ו/או מוצר יקרא להלן "הלקוח".
 4. "משרד אינטרנטי" – אלגוריתם ותוכנה, אשר פותחו על ידי החברה, המספקים לכל שותף מספר סידורי באמצעותם החברה מאפשרת לשותף לצבור רווחים. במשרד האינטרנטי מוצג מידע עדכני על סכום הרווחים המגיעים לשותף וכל הפרטים הרלוונטיים לעניין הפעילות העסקית שלו.
 5. ליד "שהתקבל" – רשומת מידע המכילה נתונים של אדם בגיר, בר דעת ושיקול, אשר השאיר את פרטיו ברשומות המערכת ואשר פרטיו עברו למפרסם הרלוונטי והתקבלו על ידו.
 6. ליד "מלוכלך" – רשומת מידע המכילה נתונים של אדם בגיר אשר דווחה כלא תקינה על ידי המציע הרלוונטי אליו עברה הרשומה ונדחתה על ידו.
 7. ליד "שדווח" – ליד "שהתקבל" ודווח כ – אין מענה / לא תקין / לא השאיר פרטים.
 8. “קישור” פירושו, היפר קישור המקשר בין הפרסום של המשווק לבין לקוח אשר השאיר פרטים, שכאשר לוחצים עליו ומשאירים פרטים המערכת מזהה מי הוא המשווק אשר דאג להפצת הקישור ובמידה ונוצר ליד תקין, זכאי המשווק לתגמול.
 9. “GDPR” פירושו, תקנה כללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי [תקנה: (EU) 679/2016];
 10. "פרוייקט" פירושו, תוכן פרסומי אשר נרשם על ידי "המציע" ואשר קורא למשתמש להשאיר את פרטיו כמתעניין בשירות או במוצר.
 11. כדי להיות שותף של Todoboom Affiliates (להלן “Todoboom”, “אנו”, “שימוש” לפי העניין) עליך להסכים לציית לתנאים ולהגבלות (להלן: “תנאים”) הכלולים בהסכם זה. אנא קרא/י את הסכם זה בקפידה לפני הרישום והשימוש באתר האינטרנט של טודובום.
 12. על ידי מילוי דף ההרשמה ושימוש באתר האינטרנט של טודובום את/ה מציין/נת את הסכמתך להסכם זה ולתנאיו. אם אינך מסכים/מסכימה להסכם זה, אל תשתמש/י בשירות.
 13. עליך להיות לפחות בן 18 (שמונה עשרה) שנים כדי להיות שותף/פה ולהיכנס להסכם זה.
 14. הסכם זה הוא בין טודובום לבינך, כלקוח ו/או מציע ו/או משווק של טודובום (“את/ה”).

זכויות יוצרים

 1. כל תכני האתר מכל סוג, ובכללם קישורים, תמונות, צילומים, סרטונים, אנימציות, איורים, צילומים, קבצים, צלמיות (Icons) בסיסי נתונים, קוד תוכנה וכך תוכן אחר הם קניינה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בציבור, למכור, להשכיר חלק כלשהו מהתוכן, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה.
 2. אין בהרשמה לאתר ו/או השימוש בשירותיו להקנות כל זכות בתכנים ו/או בטכנולוגיה ו/או בשיטת העבודה והחברה תישאר בעלת הזכות היוצרים הבלעדית לכל האמור.
 3. השימוש באתר ובתכנים הם לצרכים אישיים על פי הוראות תקנון זה בלבד. אין להשתמש או להעתיק את התכנים בכל דרך, לכל שימוש מסחרי או אחר, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה. אין לעשות שימוש ו/או להרשות לאחרים, שימוש בכלי תוכנה העושים שימוש בתכני האתר ו/או אוספים מידע המבוסס על תכני האתר.
 4. אין להציג את התכנים בכל דרך באמצעות תוכנה, ציוד או כל אמצעי אחר, באופן המשנה את העיצוב המקורי ו/או מציגם באופן חלקי ו/או המשנה את קוד המקור באתר, ובכלל האמור שימוש באמצעים אשר נועדו להסיר הצגת פרסומות.
 5. קישור חיצוני לאתר יהיה אך ורק לדף הכניסה המלא של האתר. אין ליצור קישור לתוכן חלקי של האתר ואין להסתיר בכל דרך את כתובת הקישור.
 6. אין לכלול קישור לאתר מתוך אתרים הכוללים פורנוגרפיה או בכל עניין אחר הנוגד את תקנת הציבור ו/או מציג תוכן הנוגד את חוקי מדינת ישראל.
 7. האתר אינו מזמין את המשתמשים להציע רעיונות או מידע אשר לדעתם חלות עליהם זכויות יוצרים. ככל שהחברה תעשה שימוש ברעיון, ידע, טכנולוגיה או היזון שהועבר לחברה על ידי משתמש (כל הנ”ל להלן “המידע”), תהיה החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע לכל צורך, מסחרי או אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מדיה ובכל אזור בעולם, מבלי שיהיה בשימוש זה לחייב את החברה בתשלום כלשהו.

שימוש באתר

 1. אין החברה אחראית בכל דרך לזמינות האתר ו/או למהירות התגובה של שירותי האתר, והנך מוותר/ת מראש על כל טענה להחזר כספי ו/או נזק כתוצאה מהיעדר זמינות. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק החזרים או זיכויים בגין במקרים מסוימים. החזר או זיכוי לא יהווה תקדים ולא יחייב את החברה במצבים זהים או דומים בעתיד.
 2. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק בעקבות השימוש במערכת , ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין ביטול שירות ו/או שיבוש כלשהו באתר בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי ובין אם נגרמו בשל תקלה. השימוש במערכת באחריותכם בלבד.
 3. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את מחשב המשתמש (Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה מהם, והאחריות על ביטול אפשרות זו במחשב המשתמש היא על המשתמש בלבד.
 4. האתר אינו מבטיח תוצאות כלשהן מהשימוש בשירותיו, והאתר אינו נושא באחריות כלשהי לשלמות ו/או זמינות המידע שהגיע למשתמשים באמצעות האתר. אין לראות במידע באתר כייעוץ ו/או הדרכה ו/או הכוונה, והשימוש במידע שהגיע למשתמש בשירותי האתר, הינו אל אחריותו הבלעדית של המשתמש.

הצטרפות לאתר

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלתי מסויגת לא לקבל לפעילות באתר או להפסיק פעילותו של מציע או משווק קיימים, באופן מיידי בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. עקרון זה הינו יסודי ובסיסי, ומשווק או מציע מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.
 2. בהרשמתך למערכת הנך מאשר קבלת דיוורים ו/או הודעות וואטס אפ ו/או הודעות סמס הקשורים במערכת ו/או בעל תוכן שיווקי או מכירתי מטודובום ו/או ממי מטעמם. למען הסר ספק הנך יכול להסיר את עצמך מקבלת דיוורים.
 3. מבלי לגרוע מזכותו של האתר להחליט על קבלת משווק או מציע לאתר כאמור לעיל, תנאי הכרחי לקבלה לפעילות באתר הינו מילוי טופס הרשמה באופן מדויק ומלא. בסימון הסכמתו לתנאי השימוש באתר, הצהיר המציע/המשווק כי הינו מעל גיל 18, הפרטים שמילא הינם אמת, ובכלל כך, שם המשפחה והשם הפרטי שנמסרו הינם שמותיו האמיתיים והנכונים.
 4. שירותי האתר מבוססים על הצעות למוצרים ושירותים המוצעים לקהל הלקוחות ע”י המשווקים אשר מתוגמלים בעמלת שיווק הנקבעות על ידי המציעים.
 5. המוצרים והשירותים משווקים ללקוחות באמצעות המשווקים דרך כל פלטפורמה חברתית או שיווקית אשר המשווק בחר להפיץ את הפרסומים דרכה, על עוד שפעילותו אינה מפירה את חוק הספאם.
 6. כל מסמך שיידרש על ידי הנהלת האתר הקשור למשתמש ו/או משווק ו/או מציע יוצג להנהלת האתר בתוך 5 ימים מקבלת הדרישה.
 7. הריני מצהיר בזאת כי אפעל בשקיפות מלאה ואדווח באופן מלא על כל פעילות עסקית ו/או שיווקית הקשורה באתר, פרטי לקוחות,  מסמכים חשבונאיים התומכים בנתונים שנמסרו על ידך וכד׳.

המשווק

 1. המשווק רשאי לבחור את ההצעות שברצונו לשווק, לאחר שעיין בפרטים שהוסכם עליהם בטופס "הפרוייקטים" שמוצג לו באתר https://todoboom.com
 2. המשווק יפרסם אך ורק פרטים התואמים במלואם את הצהרות המציע, ולא ימסור שום פרט פרסומי שאינו תואם באופן מלא את הצהרות המציע ו/או את התנאים וההגבלות המופיעים בתחילתו של כל "פרוייקט".
 3. אין להציג בכל דרך, ישירה או משתמעת, המלצה ו/או אחריות ו/או הפניה, של האתר למוצר ו/או לשירות ואין לתת פרטים לגבי השירות או המוצר.
 4. המשווק אינו אחראי לטיפול בטענות לקוח על מוצר פגום או שירות לקוי ותפקידו הבלעדי הינו להעלות פרסומים שיווקיים על גבי המרשתת (אינטרנט) וייצור לידים (לקוחות מתעניינים).
 5. בהרשמה לאתר מתחייב המשווק לאחריות אישית כלפי החברה, והוא אינו רשאי להסב לאחר את התקשרותו עם האתר.
 6. בנוסף לכל תנאי אחר הקבוע בתקנון, המשווק מתחייב להציג את הפרסומים ו/או הפרטים הניתנים ללקוח אשר השאיר את פרטיו, ללא שום פרט מטעה, בהתאם לתנאים וההתניות הרשומות בכל פרוייקט.
 7. משווק שקיבל מידע על לקוח באמצעות האתר, יגן על פרטיות המידע ולא ימסור או יעביר כל מידע שהגיע לידיו אלא לצרכי העלאת פרטיו בטופס השארת הפרטים של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל הוצאה שתיגרם לחברה בגין טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפרת חובת הפרטיות ו/או שימו של כדין במידע שהגיע לידיו מהאתר.
 8. לחברה שמורה זכות בלתי מסויגת על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל פרוייקט ו/או לשנות את גובה העמלות המשולמות למשווק, ללא התראה ו/או הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, המשווק לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול או שינוי פרטי פרוייקט כאמור.

תיאור הפעילות

 1. טודובום פיתחה ומפעילה רשת שותפים מאתר האינטרנט שלה https://todoboom.com הנקרא ToDoBooom Partners (“הרשת”) המאפשרת למשווקים להשתתף בתוכניות שותפים. במידה ושותף רוצה להיות שותף ברשת ולנצל את הרשת כמשווק ישיר באפשרותו להצטרף על ידי מילוי טופס פרטים ואישורו על ידי החברה, ללא עלות או תשלום כלשהו.
 2. החברה מתקשרת עם מציעים המעוניינים להעלות קמפיינים של פרסום לשירות או מוצרים. למשווק ניתנת גישה אל פרוייקטים מסויימים בהתאם לשיקול הדעת של החברה ובאפשרותו להעלות פרסומים הקשורים אל המציעים ולייצר בעבורם לידים (לקוחות מתעניינים) ולקבל תגמול עבור כל ליד.
 3. המשווק רשאי לפרסם תכנים פרסומיים ברחבי המרשתת ו/או להדביק ולהסיר קישורים באתר שלו, בדף הפייסבוק שלו, בקבוצות בפייסבוק ו/או בפרופיל האישי שלו, בקבוצות באפליקציית טלגרם ובכל פלטפורמה אשר אינה מפירה את חוק הספאם, זאת על פי שיקול דעתו.
 4. החברה מספקת לכל שותף משרד אינטרנטי המאפשר למשווק לקרוא, להבין ולעקוב אחר התנאים הבאים:
  1. רמת העמלה המשולמת לו עבור כל ליד תקין.
  2. גובה העמלה, תאריך תשלום העמלה ודרך תשלום העמלה.
  3. התנאים, ההגבלות והאיסורים לפרסום אשר הועלו על ידי החברה והמציע.
  4. התוכן השיווקי המותר לפרסום בפלטפורמות השונות אשר מוצע על ידי החברה.
  5. סכום העמלות הנצבר, כמות הלידים שהתקבלו, דווחו ושולמו.
  6. קבלת קישור אישי לשיתוף במרשתת (אינטרנט).
  7. מידע כללי ואישי לגבי כל נתון אשר קשור לפעילותו של המשווק.
 5. החברה רשאית לשנות את גובה העמלה, או המבנה תשלום או להפסיק את תשלומי העמלות בכל עת.
 6. החברה רשאית ללא הודעה מראש לבצע שינוים כלשהם בגובה העמלות, פריסת התשלומים, ובאפשרות המשווק להחליט האם להמשיך ולשווק את "הפרוייקט" או שבאפשרותו לעצור את פעילותו בעל עת

השתתפות בקמפיינים שיווקיים וייצור עמלות:

 1. לכל שותף תהייה גישה מלאה אל כלל הפרויקטים בהתאם להחלטת החברה ו/או לשיתופי הפעולה אשר החברה מבצעת.
 2. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את שיתופי הפעולה וכן את העמלות המשולמות לשותף בהתאם להחלטתה.
 3. גובה העמלה המשולם מופיע בכל קמפיין בצורה גלויה וברורה והסכום הינו כולל מע"מ.
 4. החברה מספקת לכל שותף קישור אישי באמצעותו ניתן למדוד את תוצאות השיווק שלו.
 5. החברה מספקת לכל שותף הצעות לפרסום פוסטים ברשתות החברתיות.
 6. השותף מתחייב כי לא יפרסם בשמו או בשם החברה תכנים פרסומיים השונים בצורה מהותית מן ההצעות אשר מספקת החברה וכי לא יפעל לפגוע בשמה הטוב של החברה על ידי שימוש ופרסום מידע כוזב זאת בכדי לשפר את תוצאותיו האישיות.

ייצור, טיוב ודיווח על לידים:

 1. כל לקוח אשר לחץ על הקישור האישי של השותף ייחשב כ"ליד" ויזכה את השותף אשר הפיץ את הקישור בעמלה הרשומה למעט במקרים הבאים:
  1. בעל העסק בחר לדחות את הליד כיוון שהשאלון לא מולא בצורה מלאה על ידי הלקוח או אינו תואם לשביעות רצונו.
  2. מספר הטלפון שהלקוח מילא אינו תקין.
  3. בוצעו שלושה ניסיונות ליצור קשר עם הלקוח אך לא היה מענה.
  4. נוצר קשר עם הלקוח אך הוא טוען כי לא השאיר פרטים.
 2. ליד שהתקבל אך דווח יחשב כ"ליד מדווח" ולא יחושב במניין העמלות המגיעות לשותף.
 3. לידים שעברו שיחות טיוב והוגדרו כתקינים מועברים למציע . במידה ואותו ליד שהועבר לבעל העסק התגלה כליד משוכפל, ליד פיקטיבי, או ליד שלא עונה ליותר משבוע שלם, הליד יבוטל והעמלה עליו תבוטל.
 4. דיווח על לידים יעשה בכל שבוע וסיכום מצב הלידים יעשה פעם בחודש בין ה 26 ל 29 לכל חודש קלנדרי.
 5. הסיכום יכלול את הנתונים של כמות הלידים התקינים, המדווחים ואת סכום התשלום עבור החודש הקודם.
 6. כאמור, בכל סוף חודש קלנדרי יערך סיכום פיננסי של סך הלידים התקינים אשר התקבלו ובכל תאריך החמישה עשר לחודש הקלנדרי העוקב יועבר התשלום עבור סיכום העמלות מן החודש הקודם, אל השותף אשר אמון על ייצור הלידים ובתמורה לפרסום, שיתוף הקישורים וייצור לידים החברה תשלם למשווק את העמלות המגיעות לו.
 7. התחשבנות בעניין העמלות המגיעות למשווק  תיארך בהתאם לתנאי העמלות בקמפיין או אחת לחודש על פי תוצאות החודש החולף. עמלות ישולמו רק על פי תשלום בפועל מאת המציעים, ויובאו בחשבון לזקיפתם לטובת המשווק , רק לאחר העברת התשלום, עדכון לגבי התשלום יהיה ניתן לקבל באופן שוטף דרך המשרד האינטרנטי של השותף.
 8. במידה ולא הועבר תשלום על ידי המציע אל החברה, לא יהיה למשווק טענה או תביעה היות והחברה היא המתווכת בינו לבין המציע אך במידה והמציע לא העביר את התשלום האחריות על התשלום לא תחול על החברה.
 9. המשווק מאשר ומסכים שהוא מודע לכך שלחברה יש את הזכות לבטל כל תשלום עמלה בעקבות ליד שלא הושלם ו/או דווח כליד לא תקין ו/או שהחברה גילתה שהליד הינו מזוייף או שאינו תקף מסיבה אחרת.
 10. אתה מאשר ומסכים כי הקישורים ו/או הפרסומים:
  1. לא יוצבו בקבוצות דיון או כדיוור דואר אלקטרוני לא רצוי.
  2. ימוקמו באופן כזה שאינו מטעה כל מבקר ועם כוונה לספק קליקים תקפים או לידים לא תקינים עבור המציע הקשור לקישורים אלו.
  3. טודובום עשויה לקבוע שמתקיימת פעילות אשר אינה הולמת ועשויה להסיר את המשווק מהרשת, כאשר במקרה זה רשאית לעכב עמלות הקשורות לכל הלידים שנוצרו באמצעות הפרסומים שלו.
  4. לא יועתקו או ישלחו באמצעות כל מערכת למשלוח הודעות לנמענים, אשר תהווה שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק כאמור בתיקון (תיקון מס' 40) תשס“ח-2008, סעיף 30א לחוק התקשורת.
 11. ביום העברת העמלות יקבל המשווק דוא”ל מהחברה עם פרטים מלאים על העמלות אשר הועברו. אם לא קיבלת דוא”ל, אנא צרו עימנו קשר בכתובת: support@todoboom.com

התנהלות פיננסית ושחרור הכספים:

 1. התשלום המינימלי להעברה למשווק עבור העמלות המגיעות לו, הינו 350 ש”ח (נטו).
 2. סכום של עד 350 ₪ יעבור כנגד קבלה או באמצעות העברה לכרטיס אשראי נטען אשר החברה מספקת לשותף – לבחירתו.
 3. החברה מספקת לשותף כרטיס אשראי נטען כשירות להעברת הסכומים המגיעים לו אך אינה אחראית על גובה העמלות המשולמות, תקינות הכרטיס או כל בעיה שנוצרה. במידה והשותף נתקל בקשיים או בבעיה יש להיכנס לאתר החברה www.braundcard.com וליצור עימם קשר ישירות.
 4. עלויות הסליקה והעברות בנקאיות ייגבו מתוך העמלות.

  טודובום רשאית לבטל כל עמלה שהורווחה לאחר תקופת הביטול, כאשר טודובום ביטלה עסקה בנסיבות חריגות בלבד.

  טודובום תסיר כל עסקה שבוטלה מהחשבון שלך באופן מיידי.

  טודובום תודיע לך בדוא”ל על הסיבה לביטול כזה.

  אתה תקבל תשלום עבור העמלה בכפוף לכך שסיפקת את המידע הבא באופן מלא: שם מלא, שם חברה (אם נדרש), כתובת מלאה, פרטי חשבון בנק מלאים ומספר עוסק מורשה או פטור (במידת הצורך)

  טודובום רשאית לעכב תשלום מכל סיבה שהיא הכוללת, אך לא מוגבלת, חשד לפעילות הונאה או זיוף.

  הכסף שנצבר בחשבונך אינו צובר ריבית.

  כל העמלות המצויינות ברשת השותפים כוללות את סכום המע”מ ומשולמות בהתאם.

  משווק ומציע הנרשם באתר, מתחייב לפעול בהגינות, ביושר ובשקיפות בכל פעולה הקשורה בפעילות האתר. למען הסר ספק, תנאי בלתי מסויג לפעילות משווק או מציע באתר, הינו קיום פעולות עסקיות על פי חוקי מדינת ישראל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המשווק או המציע לא יקבלו כל תשלום ללא הוצאת חשבונית מס כדין. מבלי לגרוע מזכותה של החברה להפסיק פעילותו של משווק או מציע מכל סיבה כאמור לעיל, נודע לחברה על קבלת סכום כלשהו ממשווק או יצרן מבלי שהוצאה קבלה מידית כדין, תופסק לאלתר פעילותו של המשווק או היצרן באתר.

חסימת משווקים שפועלים בזדון

 1. טודובום רשאית לחסום משווקים שפועלים כנגד תקנון זה ומכניסים לידים בדרכים הבאות- הכנסת לידים ידנית, הכנסת לידים של חברים וקרובים משפחה, הכנסת לידים על שם עצמם.
 2. בחתימה על תקנון זה המשווק מאשר כי הוא מודע שלא יהיה זכאי לקבלת תשלום עבור לידים מסוג זה.
 3. טודובום רשאית לחסום משווקים המשווקים באופן אורגני עם מסרים שגויים, שקריים ומטעים כמו כן לא ניתן לקבל עמלה עבור לידים שהוכנסו עם פרטים של המשווק או לידים עצמיים.
 4. חל איסור מוחלט על המשווק להשתמש בשם של ״טודובום ״ בפרסומים בפייסבוק או כל רשת חברתית אחרת, בדפי נחיתה שנבנו או בכל פרסום שהמשווק יצר. משווק אשר ישתמש ב״טודובום״ לא יוכל לשווק יותר במערכת השותפים ולא יהיה זכאי לקבל את העמלות שנצברו לו

הרשמה כמשווק

 1. המשווק מסכים שהוא קרא את החוזה וכל מידע אשר מופיע ברשת, שזמין עבורו, והוא מבין את מאפייניו ואת הכללים של החברה.
 2. כחלק מתהליך ההרשמה, יבחר המשווק צירוף של דוא”ל וסיסמא שבהם ישתמש על מנת להיכנס אל אזור המפרסם (Affiliate) שלו במשרד האינטרנטי.
 3. המשווק מתחייב ונושא באחריות לספק ל-טודובום מידע מדויק, שלם ומעודכן בכל עת.
 4. המשווק אינו רשאי לבחור את שמו של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם או להונות חברים ברשת או משתמשים אחרים באשר לזהותו האמיתית.
 5. המשווק מסכים כי טודובום יכולה להסתמך על כל מידע, הודעה, הוראה או בקשה אשר יועברו ל-טודובום על ידו ואשר טודובום עשויה להאמין באופן סביר שהם אמיתיים.
 6. על המשווק להודיע ל-טודובום באמצעות מרכז התמיכה על כל שימוש בלתי מוכר או חשוד כבלתי מורשה בחשבונו, או על כל הפרה ידועה או חשודה של אבטחה, לרבות אובדן, גניבה או גילוי בלתי מורשה של כתובת הדוא”ל והסיסמא שלו. המשווק יהיה אחראי לשמירה על סודיות הדוא”ל והסיסמא שלו והוא אחראי לכל שימוש או פעולה בחשבונו, כולל שימוש בחשבון על ידי צד שלישי המורשה על ידו לפעול בחשבונו. כל פעילות מזויפת, פוגעת או בלתי חוקית אחרת עשויה להיות עילה לסיום ההתקשרות על ידי טודובום ולהפניה של הרשויות המתאימות במדינה הרלוונטית.

קבלת דיוורים למייל והתחייבות

 1. ברגע שהמשווק נרשם למערכת השותפים ופותח משתמש, הוא למעשה מאשר כי החברה רשאית לשלוח אליו מיילים, הודעות וואטס אפ ו/או טקסט (SMS) פרסומיים למייל ו/או לנייד שאיתו הוא נרשם. באפשרותו של המשווק להסיר את עצמו מקבלת דיוורים אלו בכל עת, בתחתית אותו מייל או בשליחה חוזרת של המילה "הסר" למספר ממנו נשלחה ההודעה.
 2. המשווק מתחייב/ת בזאת לא לעשות שימוש באתר לצורך פגיעה בשמו הטוב ו/או פרטיותו של שום אדם ומבלי לגרוע מכלליות האתר, לא לעשות “שיימינג” למשווקים או למציעים.
 3. המשווק מתחייב/ת להקפיד על שימוש נכון ומדויק של שמות מוצרים, שירותים או אתרים המוגנים כסימני מסחר.
 4. המשווק מתחייב/ת להודיע לאתר מידית על כל תלונה ו/או התראה ו/או תביעה ו/או אזהרה בעלת אופי משפטי שקיבלת, הקשורה לאתר או למוצר שנרכש באמצעותו.
 5. המשווק מתחייב/ת לפעול בהפצת הצעות בכפוף לכל דין, בפרט תוך הקפדה על הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982″( סעיף הספאם”). ככל ותוגש תביעה כנגד החברה, וודאי בגין הפרה של הוראות חוק הבזק כאמור לעיל, הרי שהמשווק מתחייב ונותן בזאת הסכמתו לשפות את החברה מיד עם דרישה ראשונה, ולסייע לחברה בהגנה כנגד הצד השלישי שיגיש את התביעה. המשווק מבהיר כי ידוע לו שבמקרה זה, יהא עליו לשפות את החברה מיידית על כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהגשת תביעה כנגדה בשל הפרות המשווק, ובזאת גם הפסדים ישירים ועקיפים, נזקים ישירים ועיקיפים, העלויות וההוצאות (לרבות עלויות משפטיות) בגין תביעות כלשהן של צד שלישי הנובעות מהפרת מי מהוראות הסכם זה ובפרט הוראה בדבר איסור שיגור פרסומת באמצעות מתקן בזק כאמור לעיל ובסעיף 30א' לחוק התקשורת.
 6. המשווק מתחייב/ת לא לנצל פרצת בטחון או להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים אשר הושגו באמצעות תוכנות ריגול ו/או תוכנות וירוסים ו/או כל אמצעי אחר אשר נועד לעקוף אמצעי בטיחות מידע.
 7. המשווק מתחייב/ת לשמור על סודיות כל מידע שיגיע לידיו באמצעות האתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר, מידע הקשור לאבטחת האתר, מידע הקשור לנתוני המכירות של האתר, מידע הנוגע לשיטות העבודה העסקיות של האתר ו/או כל מידע אחר הקשור באתר. התחייבות זו כוללת איסור מוחלט על העברת מידע כאמור לאדם או תאגיד ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.
 8. המשווק מתחייב לא לעשות שימוש במידע הנוגע לאתר כאמור, לצורך שידול אחרים להתחרות באופן ישיר או באופן עקיף באתר.
 9. המשווק מודע ומסכים לכך שהחברה עלולה להידרש ע”י רשויות המדינה לחשיפת מידע הקשור בפעילותו באתר.
 10. חל איסור מוחלט על הפצת הצעות באמצעות SMS או באמצעות טלמרקטינג, ללא קבלת הסכמה החברה מראש ובכתב.
 11. המשווק מתחייב/ת להשתמש באתר ובתשלומים המתקבלים ממנו על פי חוקי מדינת ישראל בכלל, ובפרט על פי כל חוק הקשור במס הכנסה ו/או מע”מ ו/או כל מס אחר.
 12. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלתי מותנית להפסיק את השירותים למשתמש, כולם או חלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 13. עם גילוי חשש להפרת התקנון ע”י המשווק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בירור בכל דרך שתיראה לה נכונה בנסיבות העניין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב כל סכום שיגיע לידיה, בכל מקרה של חשש להפרת התקנון ע”י המשתמש.

שימוש בשירותים

 1. אתה מסכים שהנתונים והמידע שלך יועברו במידת הצורך לצד ג' לשימושם העצמי כחלק מהשתתפותם ברשת.
 2. המשווק מסכים ש-טודובום יכולים לשלוח אליו הודעות כחלק מהשירות שמספקת הרשת, לרבות אך לא מוגבלת, חדשות הרשת, התראות רשת ועדכוני תוכניות.
 3. על המשווק לעמוד בכל התנאים וההנחיות של הפרוייקט (“הכללים”) החלים על כל פרוייקט פרסום המוצע על ידי טודובום בתוך הרשת ואשר בחר לשווק (“כל תכנית”).
 4. המשווק מתחייב לא להעלות תוכן או כל חומר שייתכן שיחשב כמשמיץ, מגונה, שקר או מטעה או אשר מפר אחרת זכויות קניין רוחני או זכויות של כל אדם.
 5. המשווק מתחייב כי התוכן ו/או כל חומר שיפורסם בשמו לא יפר כל חוק או תקנה החלים.
 6. המשווק מסכים שלא היו כל התחייבויות או ערבויות מאיתנו לתוכן זה ושאף עובד של טודובום לא הבטיח הבטחה או התחייבות שאינה מופיעה כאן. בנוסף, הוא מסכים לשפות ולשמור ש-טודובום וכל אחד מהמנהלים שלנו, העובדים והסוכנים שלנו, חופשיים מכל ונגד תביעות, התחייבויות, הוצאות, הפסדים, עלויות או נזקים שנגרמו או שסבלו וכל תביעה או הליכים משפטיים המובאים או מאוימים, כל מקרה הנובע מכל הפרה או הפרה של זכויות של צד שלישי, או כל הפרה של כל התנאים וההגבלות.
 7. המשווק מתחייב לא לספק, לקדם, להפיץ, למקם, או לפרסם בכל דרך אחרת כ”מפרסם של הרשת” כל תוכן שהוא דיבה, משמיץ, גס, פורנוגרפי, פוגע, מזויף או מפר כל חוק. מאחר ש-אין באפשרות טודובום לעיין או לעקוב אחר כל פרסום או מידע שמפורסם על ידי המשווק, ולכן הוא יהיה האחראי הבלעדי לתוכן אשר מועלה לרשת.
 8. המשווק מתחייב ומצהיר שיעמוד בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובכללי הארגונים התעשייתיים הרגולטורים והתנדבותיים ושבאחריותו להשיג ולבצע תשלום עבור כל הרישיונות, ההסכמות וההרשאות הנדרשות, המתייחסות לכל החומרים המסופקים בהסכם זה. המשווק מתחייב לציית ולעמוד בכל החוקים והתקנות של האיחוד האירופי וחוקי ותקנות המדינות, אשר נאכפים מעת לעת, הכוללות, אך אינן מוגבלות, את הוראת האיחוד האירופי (2002/58/EC) והסעיף הכללי להגנת מידע ונתונים (EU 2016/679).
 9. אינך רשאי ונאסר עליך להשתמש באתר, בשירות או בתכניו, בחומר או במידע:

  (א) לכל מטרה או פעילות בלתי חוקית; (ב) לגרום או לבקש ממשתמשים אחרים או מכל אדם אחר לבצע או לעסוק בפעילויות בלתי חוקיות; (ג) לעסוק בהפרה של חוקים, תקנות, כללים, תקנות או צווים בינלאומיים, פדרליים, פרובינציאליים, מקומיים; (ד) לעסוק בהפרה או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלנו או בזכויות הקניין הרוחני של משתמשים אחרים או אתרים מקושרים; (ה) להתעלל, להטריד, לפגוע, להשמיץ, לאיים או להפלות על בסיס גזע, מין, מוצא אתני, דת, מוצא לאומי, גיל, חולשה או נכות; (ו) לשלוח לנו מידע שגוי או מטעה; (ז) להעלות, לשלוח, לפרסם או להעביר וירוסים, תולעים או כל סוג אחר של תוכנות זדוניות, אשר יכול, בכל דרך, להשפיע על הפעולה או הפונקציונליות של השירות או של כל אתר מקושר; (ח) לאסוף או לעקוב אחר המידע האישי של אחרים; (ט) לדואר זבל, לפארמינג, לפישינג, בתור אמתלה, לזחילת רשת, לעכביש רשת או לכריה; (י) לכל מטרה או פעילות מגונה, בלתי הולמת או בלתי מוסרית; או (יא) לעכב או לבטל את תכונות האבטחה של השירות או כל אתר מקושר.

אחריות מוגבלת

 1. המשווק מאשר שהרשת, השימוש בה ותוצאותיו של שימוש זה כאמור, מסופקות “כמו שהן” ועל בסיס “לפי זמינות”. ככל שהדבר מותר על פי חוק, טודובום אינה מעניקה אחריות כלפיו, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת על יכולת המפרסם וכושרו למטרה מסוימת, בהקשר לרשת, השימוש בה ותוצאותיו שימוש כזה. מבלי להגביל את הוויתור, טודובום מתנערת במפורש מכל אחריות כי 

  (א). הרשת והשירותים שלה יהיו ללא הפרעות או ללא שגיאות, (ב). כי פגמים יתוקנו, (ג). כי אין וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים (ד). כי שיטות האבטחה שבהן נעשה שימוש תהיינה מספקות, או (ה). לגבי נכונות, דיוק או אמינות.

כתב ויתור:

 1. המשווק מוותר/ת בזאת באופן מוחלט על כל טענה ו/או תביעה בעניין נזק ישיר או עקיף, נזק עסקי ו/או בריאותי ו/או רכושי אשר ייטען כי נגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או חדירה למידע אישי או עסקי באתר ו/או תקלות תוכנה (“באגים”) באתר ו/או וירוסים או תוכנות ריגול שהועברו כתוצאה משימוש באתר ו/או כל סיבה אחרת. כל תביעה ו/או טענה בעניין זה לא תעלה על גובה הסכום שנצבר לזכותו במהלך השימוש באתר. וויתור זה הינו מרכיב יסודי ובסיסי ביחסי העבודה בין האתר למשתמשים בו, והמשווק מצהיר כי במסגרת שיקולי הסיכוי והסיכון, הוא לקח בחשבון מרכיב זה בהתקשרותו עם האתר.

הגבלת אחריות

 1. במידה שהדבר מותר על פי החוק, טודובום , ספקיה או משווקיה אינם מקבלים אחריות בגין תביעות, התחייבויות, הוצאות, הפסדים, עלויות או נזקים (לרבות אך לא רק, נזקים בגין כל הפסד תוצאתי או אובדן הזדמנויות עסקיות ו / או רווחים ) באיזו מידה שהיא, הנובעים משימוש או מחוסר יכולת להשתמש ברשת או בכל מידע המסופק באתר טודובום או בכל אתר אינטרנט מקושר, או כל אחד מתכניו, או מפעולה או מחדל שנלקחו כתוצאה משימוש ברשת או מכל סוג תוכן. בנוסף, איננו מקבלים אחריות בגין כל טעות או מחדל או תביעה בגין הפסדים הנובעים משירותים ללא תשלום. כל מאמץ נעשה כדי למנוע טעויות, אבל אנחנו לא יכולים לקבל אחריות על כל שגיאה שלך, של צדדים שלישיים שלך, קבלני משנה או הוראות עותק מודעה לא מדויקות מכל האמור לעיל.
 2. המשווק הבין כי - טודובום היא המארחת הנייטרלית של השירותים המסופקים דרך המציעים, ואין לה אחריות או חבות ביחס להסדרים שהעלו המציעים ואשר ישולמו למשווק כחלק מהפרסום שלו ברשת .
 3. המשווק מתחייב לשפות ולשמור על טודובום בכל עת כנגד כל ההפסדים, הנזקים, העלויות וההוצאות (לרבות עלויות משפטיות סבירות) בגין תביעות כלשהן של צד שלישי הנובעות כתוצאה מהפרה כלשהי של הסכם זה ומעשיך או מחדליך הרשלניים.

תקופת ההסכם וסיומו

 1. הסכם זה יישאר בתוקף עד לסיומו.
 2. הסכם זה עשוי להסתיים על ידי טודובום או על ידי המשווק, על פי הנוחות, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני או הודעה כתובה מוקדמת וחמישה (5) ימי עסקים, או מיד עם קבלת הודעה על הפרה של הוראות הסכם זה, לרבות, ללא הגבלה, במידה ולא ציית לכללים.
 3. החברה לא תשלם למשווק עמלות שלא שולמו במידה והחליטה לסיים הסכם זה עקב כשלונו של המשווק לציית לכללים.
 4. עם סיום הסכם זה, לא תהיה רשאי עוד להשתמש ברשת.

שינויים

 1. טודובום שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להתאים, להוסיף או להסיר חלקים מהסכם זה ו / או את הכללים בכל עת, וכן להוסיף, לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של שירותים הקשורים לרשת בכל עת.

השמה

 1. לא הזכויות או החובות הנובעות מהסכם זה ניתנות להעברה או להעברה על ידי המשווק, וכל ניסיון שיבוצע או העברה זו יהיה בטל וללא השפעה. טודובום רשאית להקצות הסכם זה לכל יורש, מפרסם או השמה.

כוח עליון

 1. טודובום לא תהיה אחראית לכל עיכוב או אי ביצוע כל התחייבות על פי הסכם זה בשל כל אירוע מעבר לשליטתנו הסבירה, הכולל אך מבלי להגביל, רעידת אדמה, אש, שיטפון או כל אסון טבע אחר, סכסוך עבודה, מהומות, מהפכה, טרור, מעשי ריסון של רשויות ממשלתיות או רגולטורית, כישלון של ציוד מחשבים כשל או עיכוב של שירותים ופלטפורמות המשמשים להפעלת המדיה האלקטרונית שלנו.

כללי

 1. הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין טודובום לבינך. כל ההסכמים, ההבנות, משא ומתן וייצוגים (למעט מצג שווא מזויף) הקודמים בין אם בעל פה או בכתב מבוטלים במלואן. תנאי כל תקשורת אלקטרונית אחרת לא יהוו חלק מהסכם זה.
 2. הסכם זה כפוף לחוקי ישראל וכל אחד מהצדדים מסכים שבית המשפט בתל אביב יהיה בעל הסמכות הבלעדית לטפל בכל סכסוך הנובע מהסכם זה או בקשר אליו.
 3. אינך רשאי למכור, להקצות או להעביר כל אחת מזכויותיך על פי חוזה זה ללא הסכמתנו בכתב. כל ניסיון למכור, להקצות או להעביר זכויות ללא הסכמתנו, יזכה אותנו לבטל את החוזה ללא אחריות כלפיך. למי שאינו צד לחוזה זה אין זכות לפי חוק החוזים (זכויות וגופים של צדדים שלישיים) 1999 להסתמך על או לאכוף תנאים כלשהם של הסכם זה.
 4. אם חלק כלשהו של תנאים אלה ייחשב כבלתי ניתן לאכיפה או לא חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי חלק זה ייחשב כשונה במידה הדרושה לתיקון אי-האכיפה או החוקיות, או אם לא ניתן לתקן את חוסר יכולת האכיפה או החוקיות, יש לנתק את החלק הזה מתנאים אלה, וכל חלק אחר של תנאים אלה יישאר בתוקף במלואו.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי שייראה לה לנכון בתקנון זה, ובלבד שנתנה הזדמנות נאותה למשווקים ולמציעים לבקש את הוצאתם מהאתר.
 6. כותרות לעיל הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
 7. כל האמור לעיל בלשון זכר משמעו בלשון נקבה וההיפך וכל האמור בלשון יחיד משמעו בלשון רבים וההיפך, הכל בהתאם להקשר ולכוונה המשתמעת.
 8. תנאים אלה הם ההסכם המלא בין הצדדים בנוגע לגישה לאתר זה או לשימוש בו ולרכישת שירותים כלשהם ומחליף את כל המשא ומתן, ההתחייבויות וההסכמים הקודמים לגבי האתר והשירותים.
 9. טודובום רשאית, בכל עת וללא כל אחריות כלפי כל משתמש, לשנות או להתאים את התוכן של האתר או השירותים, או להגביל או לשנות את התנאים או להפסיק להציע חלקים או את כל השירותים והתכונות הזמינים. אנא בקרו בעמוד זה בכל עת שאתם ניגשים לאתר או לשירותים או משתמשים בו.